Факс към електронна поща е една от най-лесните стъпки, които могат да бъдат взети за вземане на модерни бизнес по-екологично чисти. В много офиси, традиционни факс апарати са най-големите потребители на хартия и енергия и повечето фирми смятат, че не може просто да се откажат от изпращане на факс, тъй като това е бизнес критично средство за комуникация. Все пак с Comfax можете да продължите работа с факс, без да има отрицателен ефект върху околната среда. Най-екологично безопасни и щадящи околната среда практики изискват значителни суми на капиталовите инвестиции, включително време и пари, но това по факс на имейл решение действително ще ви спести време и пари в дългосрочен план. Както подсказва името, факс на приятел отнема входящи факсове и ги конвертира в цифрови документи, да ги предаде в електронната си поща, където те могат да се видят по електронен път.

Also See: